ROC Tilburg - studenten

Aan- en afwezigheid

Ziekmelden

Als je ziek bent, bel je tussen 8.15 en 8.45 uur naar 013 - 539 7090. Als je nog geen 18 jaar bent, mag je alleen ziek gemeld worden door je ouders / verzorgers. Als je stage loopt, bel je ook je stageadres om je ziek te melden. Zie ook: student.roctilburg.nl/ziek 

Beter melden

Je wordt automatisch weer beter gemeld als je op school aan de activiteiten deelneemt. Maar meld je wel weer beter bij je bpv-adres. Ben je beter op een dag dat je stage loopt? Meld je dan wél beter bij school via 013 - 539 7090. 

Aanwezigheidsplicht

Je moet alle lessen en practica volgen. Wij houden dit bij, dat is een wettelijke verplichting. Ben je onder de 18 en ben je 16 uur in 4 opvolgende weken of 25 uur op jaarbasis afwezig, dan melden we dat bij de leerplichtambtenaar. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn (i.v.m. bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek), meld dat dan bij de Balie.

Je komt te laat?

Elke school hanteert een andere regeling m.b.t. te laat komen. Bekijk hieronder de regeling voor jouw school.

 

 

Facebook logo Twitter logo