ROC Tilburg - studenten

Reglementen en veiligheid

Reglementen

Centrale regelgeving

 

Examenreglement beroepsgericht opleiden 

 • de regeling van de examens in aansluiting op de WEB
 • de organisatie van de examens
 • de richtlijnen voor uitvoering van examinering
 • bezwaar en beroepen
 • adressen 

 

School voor educatie en Inburgering

Examenreglementen school voor VAVO

 

Financieel reglement

 • kosten van het onderwijs

 • betaling

 • terugbetaling les- /cursusgeld

 • vermindering les-/cursusgeld

Veiligheid

ICT gedragscode

 • omgaan met accountgegevens
 • wachtwoord
 • bestanden bewaren
 • computergebruik
 • smart phones
 • wettelijke bepalingen

 Wat moet je doen bij calamiteiten?

 • Alarmnummers
 • Brand
 • Ontruimingssignaal

 

Convenant Veilige School

 

Overige reglementen

ROC Tilburg valt onder Bestuur en de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Tilburg. Zie voor meer info de website van Onderwijsgroep Tilburg:

 

JOB Monitor van start

wat-vind-jij-van-jouw-opleiding

Facebook logo Twitter logo