ROC Tilburg - studenten

Studie en handicap

Studeren met een handicap of functiebeperking


Je studeert en je hebt een handicap of chronische ziekte? Dan heb je vaak veel te vragen en te regelen. Daarbij kun je wel wat extra ondersteuning gebruiken. Vandaar een Steunpunt Studie & Handicap op het ROC Tilburg.

 

Je handicap of ziekte heeft meestal ook invloed op het volgen van onderwijs, daarom noemen wij het een studiebelemmering. ROC Tilburg wil maatwerk leveren en ziet het als een uitdaging met jou te zoeken naar een passende opleiding. Als jij het wilt, gaan wij je helpen ervoor te zorgen dat jouw studie slaagt!

Het steunpunt Studie & Handicap

Het steunpunt Studie & Handicap van ROC Tilburg kan je helpen door vooraf zoveel mogelijk problemen en drempels, die zich kunnen voordoen bij het volgen van een opleiding, in kaart te brengen.

 

We bespreken en onderzoeken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat jij je opleiding kunt volgen en met succes kunt afsluiten. We verliezen daarbij de relatie met de arbeidsmarkt niet uit het oog.

 

Zowel bij de start van je opleiding als in een later stadium van de studie kun je een beroep doen op deze extra vorm van ondersteuning.

Voor wie?

Er kunnen heel wat oorzaken zijn, zichtbare en onzichtbare, waardoor je studie wordt bemoeilijkt. Het steunpunt is o.a. voor studenten:

  • met een auditieve/ communicatieve handicap (doof of slechthorend, ESM)
  • met een visuele handicap (blind of slechtziend)
  • met een motorische handicap (bewegingsbeperking)
  • met een chronische ziekte (astma, epilepsie)
  • met een psychische beperking (ADHD, NLD, borderline, vormen van autisme )
  • met een leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
  • die LWOO traject doorlopen hebben.

Meld je op tijd!!

Het is heel belangrijk dat je tijdig melding maakt van je studiebelemmering. Het liefst vóór of bij aanmelding van je opleiding. De school kan je alleen adviseren en begeleiden als bekend is dat jij problemen hebt of belemmeringen ondervindt.

 

Voor het melden van een beperking is een formulier beschikbaar. Ook als de studiebelemmering tijdens je opleiding ontstaat is het van belang tijdig met ons contact op te nemen, zelfs als je op dat moment nog geen hulp of advies nodig hebt. 


Ben jij één van die studenten die ondanks hun studiebelemmering toch steeds goed hebben kunnen functioneren? En wil je dat liefst zo houden, omdat je liever niet wilt dat iedereen hiervan op de hoogte is? Zelfs dán adviseren wij je om toch contact met ons op te nemen. Je gaat nu namelijk een beroepsopleiding volgen met vaak veel stage. Daarbij kun je toch tegen onvoorziene problemen aanlopen. Door het tijdig treffen van maatregelen kunnen we die misschien voorkomen. En je kunt er op rekenen dat wij heel discreet omgaan met gegevens die jij verstrekt.

Contact

Steunpunt Studie & Handicap

Hanny Veenland

Wandelboslaan 28

Tilburg

postadres:

Postbus 1330

5004 BH Tilburg

T 013 539 7090

...

 

JOB Monitor van start

wat-vind-jij-van-jouw-opleiding

Facebook logo Twitter logo