ROC Tilburg - studenten

rugzak of LGF

Studeren met een rugzak of LGF (leerling gebonden financiering)


Vanaf 1 januari 2006 is het mogelijk om in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) gebruik te maken van Leerling Gebonden Financiering. Dit noemen we ook wel een ‘Rugzak', omdat je als student als het ware een rugzak met extra budget meeneemt naar het MBO. 

Studenten met een beperking of chronische ziekte kunnen tot 30 jaar een beroep doen op deze subsidieregeling. Je kunt daarmee extra begeleiding krijgen op school en in je stage. We werken hiervoor samen met verschillende Regionaal Expertise Centra (REC's). Zij bieden ambulante begeleiding aan scholen waar studenten met een beperking onderwijs volgen. Dit kan kan ter ondersteuning zijn van de student, maar ook van de docent.

Uitzonderingen van de LGF regeling

  • Educatiestudenten vallen niet onder deze LGF regeling: dus studenten NT2 en inburgering en vavo-studenten kunnen geen gebruik maken van de rugzak.
  •  Ook voor studenten met dyslexie is deze regeling niet van toepassing.


Toch is het van belang om bij aanmelding en intake de beperking/ studiebelemmering ter sprake te brengen. We proberen ook dan samen tot een oplossing te komen.

Meer info op www.oudersenrugzak.nl

Deelnemers of hun ouders/verzorgers die meer informatie willen over de regeling Leerlinggebonden Financiering in het mbo kunnen hier meer informatie vinden.
www.oudersenrugzak.nl

  

Regionale Expertise Centra waar wij mee samenwerken


Sensis te Grave

Voor studenten met een visuele beperking.
Voor meer informatie: www.sensis.nl

De Spreekhoorn te Breda

Voor studenten met auditieve en/of communicatieve beperkingen. 
Voor meer informatie: www.spreekhoorn.nl

Viataal te Sint Michielsgestel

Voor studenten met auditieve en/of communicatieve beperkingen.
Voor meer informatie: www.viataal.nl

REC Midden-Brabant te Tilburg

Voor studenten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met een psychiatrische of gedragsproblematiek.
Voor meer informatie: www.recmiddenbrabant.nl

JOB Monitor van start

wat-vind-jij-van-jouw-opleiding

Facebook logo Twitter logo